جوشکاری (۴۶۱) بعد ازدواج این همه مسئله پیش میاد؟

سلام! حاج آقا اگه بعد ازدواج این همه مسئله پیش میاد پس این که پیامبر گفته‌اند: ازدواج نصف ایمان رو درست میکنه چیه؟ این که بدتر ایمان رو تحت خطر می‌گذاره. اونم توی جامعه‌ی امروز؟

————————————–

سلام خداوند بر شما

قال الرضا علیه السلام: کلمه لااله‌الاالله حصنی. کلمه توحید و ایمان به خداوند، دژ و قلعه الهی برای حفاظت از انسان است تا او را از آسیب‌ها و تیرهای زهرآگین شیطان حفظ کند. انسانِ بدون ایمان مانند انسان بیرون از قلعه است. گرگ‌های درنده هر جنبنده‌ای که بیرون قلعه مانده باشد را تکه تکه می‌کنند اما کسی که وارد قلعه شده باشد از شر گرگ‌ها محفوظ می‌ماند.

توحید را اگر از دور و به صورت کلی بنگریم لااله‌الاالله خواهیم دید. اما اگر به توحید نزدیک شویم و آن را دقیق‌تر مطالعه کنیم از دل لااله‌الاالله به حقیقتی به نام عبودیت می‌رسیم که در نماز و روزه و حج و خمس و زکات تجلی کرده است. به عبارتی تمام دستورات دین از دل عبودیت خارج خواهد شد. تمام عبادات مظهر لااله‌الاالله هستند و در کنار هم قلعه و حصن الهی را برای حفظ ایمان انسان تشکیل می‌دهند.

حال به سراغ ساختمان قلعه برویم. چه مقدار از این قلعه نماز و روزه و چه مقدار از آن حج و زکات و چه مقدار از آن ازدواج و خانواده است؟ حدیث نبوی این نسبت را بیان کرده است. ازدواج نیمی از قلعه است و تو را از نیمی از خطرهای پیش رو حفظ می‌کند. با تقوای الهی و رعایت نماز و روزه نیز تو باید بتوانی قلعه‌ات را تکمیل کنی و راه نفوذ گرگ‌های درنده و گرسنه را ببندی. ایمان تو در خطر است و تو راهی جز پناه بردن به نماز و روزه از یک طرف و ازدواج و خانواده از طرف دیگر نداری.

شما یا درندگی گرگ را دست کم گرفته‌اید و یا از تعداد گرگ‌ها بی‌خبرید. ما به تعداد مشکلات در مقابلمان گرگ داریم و هر جوشکاری یک سپر در مقابل دشمن است. تمام جنگ انبیای الهی و شیطان رانده شده بر سر ایمان آوردن و ایمان نیاوردن انسان است؛ شیطان تمام تلاشش را می‌کند که اولا کسی ایمان نیاورد و ثانیا ایمان در دل هیچ مومنی باقی نماند.

انسان مجرد طبق این فرمول یک انسان بی‌پناه است و هر لحظه ممکن است گرگ‌های درنده او را تکه پاره کنند. کسی که لااله‌الاالله گفته است نباید معطل قد و وزن و سن و مدرک و شهر و خانه و جهیزیه بماند. لااله‌الاالله کنار گذاشتن بت‌ها است. ما تا بت‌های خیالی خودمان را در زمینه ازدواج کنار نگذاریم و به دستور پیامبر اکرم در زمینه کفویت عمل نکنیم و المومن کفو المومنه را سر لوحه خودمان قرار ندهیم در زمینه خانواده خداپرست نشده‌ایم.