رونمایی از بزرگترین مجسمه جهان همراه با اعتراضات هندی‌ها

مراسم رونمایی از بزرگترین مجسمه جهان که متعلق به “والابای پاتل”، سیاستمدار سرشناس هندی است، امروز چهارشنبه با حضور نخست‌وزیر هند برگزار شد و همزمان تدابیری برای سرکوب اعتراضات ساکنان محلی در گجرات در نظر گرفته شده است. این بزرگترین مجسمه جهان، ارتفاعی دو برابر مجسمه آزادی دارد.