ماتیس: اسد در نهایت مجبور است که از قدرت کنار رود

وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد: بشار اسد در نهایت مجبور است که قدرت را ترک کند زیرا اعتبار خود را از دست داده است.